Saturday, March 23, 2019

மரணம் தான் வாழ்க்கையின் முடிவா?

மரணம் தான் வாழ்க்கையின் முடிவா? வாழ்க்கை என்ற நீடிய பயணத்திலே என்னோடு கூடி நடந்த பலரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்ப் பிரிந்து செல்லுகின்றார்கள். வாழ்க்கைப் பயணத்தின் பாதைகள் எல்லாமே மலர்ப்படுக்கைகளாக அமைவதில்லை. கண்கவரும் சோலைகளையும் கடந்து...

நற்கிரியைகளைச் செய்ய பக்திவைராக்கியம் உள்ளவர்கள்

அக்டோபர் 16 "நற்கிரியைகளைச் செய்ய பக்திவைராக்கியம் உள்ளவர்கள்" தீத்து 2:14 தேவனுடைய சுத்தக் கிருபையால் நாம் இரட்சிக்கப்பட அவருடைய மகிமையைத் தேட வேண்டும். நற்கிரியைகளுக்காகத்தான் நாம் கிறிஸ்து இயேசுவில் புது சிருஷடிகளாக்கப்பட்டோம். தேவனுடைய செயல்களில் சிருஷ்டிகளாகிய நாம்...

உன் சிநேகிதன்மேல் உனக்கு தயை இதுதானா?

ஜனவரி 25 "உன் சிநேகிதன்மேல் உனக்கு தயை இதுதானா?." 2.சாமு. 16:17 இயேசு நமக்குக் காட்டும் அன்புக்குச் சமமாய் வேறெங்கும் காணமுடியாது. நாமோ அவருக்குச் செய்யும் கைமாரோ இதற்கு எதிரிடையானது. பல சமயங்களில் நாம் அவரை...

தேவன் எனக்கு அநுக்கிரகம் செய்திருக்கிறார்

டிசம்பர் 31 தேவன் எனக்கு அநுக்கிரகம் செய்திருக்கிறார். ஆதியாகமம் 33:11 இதை நாம் எப்பொழுதும் மனதில் வைத்திருக்கவேண்டும். கடந்த நாட்களையெல்லாம் கடந்து வந்து மீண்டும் ஓர் ஆண்டை முடிக்கிறோம். எத்தனையோ பாடுகள், துன்பங்கள், சோதனைகளின் மத்தியிலும்,...

மறைவான குற்றங்களுக்கு என்னை நீங்கலாக்கும்.

டிசம்பர் 30 மறைவான குற்றங்களுக்கு என்னை நீங்கலாக்கும். (சங்.19:12) ஓர் உண்மை கிறிஸ்தவன்தான் இப்படி ஜெபம் செய்வான். தேவனால் அறிவுறுத்தப்பட்டவர்களே, தங்கள் இருதயத்தைச் சரியாய் அறிந்துகொள்ள முடிந்தவர்கள். இப்படிப்பட்டவர்கள் எப்போதும் பரிசுத்தத்தையே விரும்புவார்கள். சிலர் பாவத்தினின்று...

அவர்கள் இருதயமோ, எனக்குத் தூரமாய் விலகியிருக்கிறது

டிசம்பர் 29 "அவர்கள் இருதயமோ, எனக்குத் தூரமாய் விலகியிருக்கிறது" மத்தேயு 15:8 இப்படி இருதயம் தூரமாய் இருக்கிறவர்கள் பக்தியுள்ளவர்களாகக் காட்சியளிக்கின்றனர். சிலர், பிறருக்குமுன் தேவனுக்கு உகந்தவர்கள்போல் மாய்மாலம் செய்கிறார்கள். இவர்கள் மனிதருக்கு முன்னால் நடிக்கிறார்கள். இவர்களுடைய...

கடைசிக்காலச் சத்தியங்கள்

கடைசிக்காலச் சத்தியங்கள் 1. பாவம் - இது எது? 'சட்டத்தை மீறுதல்" என்பது பாவம் என்ற சொல்லின் சரியான மொழியாக்கமாகும். 1யோவான் 3:4 . மனிதனின் நிலை தேவ சித்தத்திற்கு கட்டுப்படுதல் ஆகும். பாவம் சுய...

நோவா தேவனோடே சஞ்சரித்துக்கொண்டிருந்தான்

செப்டம்பர் 12 "நோவா தேவனோடே சஞ்சரித்துக்கொண்டிருந்தான்" ஆதி. 6:9 நோவா தேவனோடு வாழ்ந்து வந்தான். தேவனோடு ஒன்றித்திருந்தான். தேவன் பேசுகிற குரலைக்கேட்டு அவருடைய வழியைத் தெரிந்துகொண்டு, அவருடைய நினைவிலே மூழ்கி அவருடைய சித்தமே சரி என்று ஒப்புக்கொண்டான்....

தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள்

யூன் 05 "தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள்" 2.கொரி. 1:20 கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்கள், அவர் தம்முடைய ஜனங்களை ஆசீர்வதித்து, அவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டுவேன் என்று கொடுத்த உறுதி மொழிகள் ஆகும். அவர் சுயாதிபதியான தேவனானபடியால் அவரிடத்திலிருந்து வரும் வாக்குத்தத்தங்கள் அவருடைய அன்புக்கு...

STAY CONNECTED

0FansLike
1,063FollowersFollow
10,493SubscribersSubscribe

FEATURED

MOST POPULAR

நான் தேவனை நாடி

ஓகஸ்ட் 31 "நான் தேவனை நாடி" யோபு 5:8 இது ஒரு நல்ல புத்தி. ஒரு நல்ல சிநேகிதன் சொல்லும் யோசனை. மனுஷரிடத்தில் போகிறதைவிட துயரங்களைத் துக்கித்து நினைப்பதைவிட, வீணய் பயப்படுவதைவிட, இதுவே நல்லது. துன்பங்களைத்...

LATEST REVIEWS

மகதலேனா

http://www.tamilgospel.com/video/magdalena.mp4

மன்னிக்கிறவர்

மார்ச் 23 "மன்னிக்கிறவர்." சங். 86:5 கர்த்தர் இரக்கத்தில் பிரியப்படுகிறவராகவும், கோபத்திற்கு ஆத்தரப்படாதவராகவும், மன்னிக்கிற தேவனாகவும் வெளிப்படுகிறார். இது உண்மையானபடியால் இதை எப்போதும் நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் மன்னிப்பைத்தேடி எதிர்நோக்கிப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்....

LATEST ARTICLES