முகப்பு பரிசுத்த வேதாகமம் தமிழ் வேதாகமம் – தீத்து

தமிழ் வேதாகமம் – தீத்து

முந்தைய கட்டுரைதமிழ் வேதாகமம் – பிலேமோன்
அடுத்த கட்டுரைநான் எப்படி இயேசுவைக் கண்டேன் (தேவ சாட்சி – சுதன்)