முகப்பு எழுத்தாளர்கள் இடுகைகள் மூலம் webmaster

webmaster

393 இடுகைகள் 0 கருத்துக்கள்

Popular Posts

My Favorites

அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை

அக்டோபர் 19 "அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை" புல. 3:22 நண்பனுடைய அன்பு ஒரு நாள் முடிந்துவிடும். உறவினரின் பாசம் முறிந்துவிடும். தாய் தன் குழந்தைக்குக் காட்டும் அன்பு மாறிப்போகும். ஆனால், தேவனுடைய இரக்கம் ஒருக்காலும் மாறாது. சொல்லிமுடியாத...