முகப்பு எழுத்தாளர்கள் இடுகைகள் மூலம் webmaster

webmaster

350 இடுகைகள் 0 கருத்துக்கள்

Popular Posts

My Favorites

அவர் என் ஆத்துமாவைத் தேற்றுகிறார்

மார்ச் 19 "அவர் என் ஆத்துமாவைத் தேற்றுகிறார்." சங். 23:3 காணாமற் போன ஆட்டைப்போல் விழி தப்பினோன். நாம் எப்போதும் அலைந்து திரிய ஏதுவானவர்கள். அப்படி அலைந்துதிரியும்போது அந்த நல்ல மேய்ப்பர் நம்மைத் தேடி கண்டுபிடிக்குகும்...