முகப்பு எழுத்தாளர்கள் இடுகைகள் மூலம் webmaster

webmaster

387 இடுகைகள் 0 கருத்துக்கள்

Popular Posts

My Favorites

தேவன் பேசி(னால்)…. நலமாய் இருக்கும்

ஓகஸ்ட் 04 "தேவன் பேசி(னால்).... நலமாய் இருக்கும்" யோபு 11:5-6 யோபின் சிநேகிதர் அவன் நிலமையை புரிந்துக்கொள்ளவில்லை. அவர்கள் சொன்ன நியாயங்கள் அவன் மனதில் தங்கவில்லை. அவனுக்கு அவைகள் தெரிய வேண்டுமென்று அவர்களில் இவன் ஒருவன் விரும்பினதால்,...