செய்திகள்

முகப்பு செய்திகள்

Popular Posts

My Favorites

உக்கிரம் என்னிடத்தில் இல்லை

யூலை 24 "உக்கிரம் என்னிடத்தில் இல்லை" ஏசாயா 27:4 தேவனுடைய தன்மைகளைப்பற்றி நாம் சரியான ஒரு தெளிவு இல்லாமல் இருக்கிறோம். அவரைக் கோபமுள்ளவராகவே அடிக்கடி பார்த்து பயப்படுகிறோம். தேவன் இயேசுவிலே நம்மைச் சந்தித்து நம்மை ஆசீர்வதித்து,...