பாடல்கள்

முகப்பு பாடல்கள்

Popular Posts

My Favorites

பணத்தால் சாதிக்க முடியாது

பணத்தைக் கொடுத்து….. மெத்தை படுக்கைகள் வாங்கலாம், நித்திரையைப் பெற முடியாது. மருந்துகள் வாங்கி சாப்பிடலாம், சுகத்தைப் பெற இயலாது. புத்தகங்களை வாங்கிப் படிக்கலாம், அறிவை அடைய முடியாது. ஆபரணங்கள் வாங்கி அணியலாம், அழகைப் பெற முடியாது. வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும், ஆயினும் வாழ்க்கை அமையாது. வீடுகளைக் கட்டலாம், குடும்பத்தைக் கட்ட...