முகப்பு பாடல்கள் ஆயத்தமா (6)

ஆயத்தமா (6)

  • Aayathamaa_6
❚❚
முந்தைய கட்டுரைநீர் என்மேல் பிரியமாய் இருக்கிறீர் என்று அறிவேன்
அடுத்த கட்டுரைஜெயங்கொள்ளுகிறவன்