துண்டு பிரதிகள்

முகப்பு துண்டு பிரதிகள்

Popular Posts

My Favorites

தன் நேசர்மேல் சார்ந்துகொண்டு

நவம்பர் 18 "தன் நேசர்மேல் சார்ந்துகொண்டு" உன். 8:5 ஒவ்வொரு விசுவாசியும் இயேசு நாதரையே நேசிக்க வேண்டும். உலகம் விசுவாசிக்கும் பாழ்நிலம். பரலோகமோ அவனுக்குத் தந்தையார் இல்லம். அவன் வாழப்போகும் வாசஸ்தலம். கிறிஸ்துவையே துணையாகப் பற்றிக்...