A

Azhagai Nirkum Yaar

அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் சேனைத் தலைவராம் இயேசுவின் பொற்றளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் ஒரு தாலந்தோ, இரண்டு தாலந்தோ ஐந்து தாலந்தோ உபயோகித்தோர் சிறிதானதோ, பெரிதானதோ பெற்ற பணி செய்து முடித்தோர் காடு மேடு கடந்த சென்று கர்த்தர் அன்பைப் பகிர்ந்தவர்கள் உயர்வினிலும் தாழ்வினிலும் ஊக்கமாக ஜெபித்தவர்கள் தனிமையிலும் வறுமையிலும் லாசரு போன்று நின்றவர்கள் யாசித்தாலும், போஷித்தாலும் விசுவாசத்தைக் காத்தவர்கள் எல்லா ஜாதியார்…

A Paamalaigal

Agamangal Pugazh Vedha

ஆகமங்கள் புகழ் ஆகமங்கள் புகழ் வேதா, நமோ நமோ! வாகு தங்கு குருநாதா, நமோ நமோ! ஆயர் வந்தனைசெய் பாதா, நமோ நமோ, – அருரூபா மாகமண்டல விலாசா, நமோ நமோ! மேகபந்தியி னுலாசா, நமோ நமோ! வான சங்கம விஸ்வாசா, நமோ நமோ, – மனுவேலா நாகவிம்பம் உயர் கோலா, நமோ நமோ! காகமும் பணிசெய் சீலா, நமோ நமோ! நாடும் அன்பர் அனுகூலா, நமோ நமோ, – நரதேவா ஏக மந்த்ரமுறு பூமா, நமோ…

A Paamalaigal

Aar Ivar Aararo

ஆர் இவர் ஆராரோ – இந்த – அவனியோர் மாதிடமே ஆர் இவர் ஆராரோ – இந்த அவனியோர் மாதிடமே ஆனடை குடிலிடை மோனமாய் உதித்த இவ்வற்புதப் பாலகனார்? பாருருவாகுமுன்னே – இருந்த பரப்பொருள் தானிவரோ? சீருடன் புவி , வான் , அவை பொருள் யாவையுஞ் சிருட்டித்த மாவலரோ? மேசியா இவர்தானோ? – நம்மை மேய்த்திடும் நரர்கோனோ? ஆசையாய் மனிதருக்காய் மரித்திடும் அதி அன்புள்ள மனசானோ? தித்திக்குந் தீங்கனியோ? – நமது தேவனின் கண்மணியோ? மெத்தவே…

A Levi

Agilamengum Potrum

அகிலமெங்கும் போற்றும் அகிலமெங்கும் போற்றும் எங்கள் தெய்வ நாமமே சுவாசமுள்ள யாவும் துதிக்கும் நாமமே – 2 ஆயிரங்களில் சிறந்த நாமமே மன்னன் இயேசு கிறிஸ்து நாமமே – 2 கால்கள் யாவும் முடங்கும் நாமம் இயேசு நாமம் மட்டுமே நாவு யாவும் பாடும் நாமம் இயேசு நாமம் மட்டுமே – 2 -அகிலமெங்கும் கன்னியர்கள் தேடும் பரிசுத்த நாமமே அண்டினோரைத் தள்ளிடாமல் காக்கும் நாமமே -2 ஆயிரங்களில் சிறந்த நாமமே மன்னன் இயேசு கிறிஸ்து நாமமே…

A

Athisayamaana Olimaya Naadaam

அதிசயமான ஒளிமய நாடாம் நேசரின் நாடாம் – நான் வாஞ்சிக்கும் நாடாம் – என் பாவம் இல்லாத நாடு ஒரு சாபமும் காணா நாடு நித்திய மகிழ்ச்சி ஓயாத கீதம் உன்னதத்தில் ஓசன்னா அல்லேலூயா சந்திர சூரியன் இல்லை ஆனால் இருள் ஏதும் காணவில்லை தேவ குமாரன் ஜோதியில் ஜோதி நித்திய வெளிச்சமாவார் – என்றும் பகல் விதவிதக் கொள்கை இல்லை பலப் பிரிவுள்ள பலகை இல்லை ஒரே ஒரு குடும்பம் ஒரே ஒரு தலைவர் எங்குமே…

A

Athikaalaiyil Ummai Theduvaen

அதிகாலையிலுமைத் தேடுவேன் முழு மனதாலே அதிகாலையிலுமைத் தேடுவேன் முழு மனதாலே தேவாசீர் வாதம் பெற நாடுவேன் ஜெபத்தாலே இதுகாறும் காத்த தந்தை நீரே இனிமேலும் காத்தருள் செய்வீரே பதிவாக உம்மிலே நான் நிலைக்கவே பத்திரமாய் எனை உத்தமனாக்கிடும் தேவே! போன ராமுழுவதும் பாதுகாத்தருளின போதா! – எப் போதும் எங்களுடனிருப்பதாய் உரைத்த நல் நாதா ஈனப்பாவிக்கேது துணை லோகிலுண்டு பொற்பாதா? எனக்கான ஈசனே! வான ராசனே! இந்த நாளிலும் ஒரு பந்த மில்லாமல் காரும் நீதா! பல…

A Paamalaigal

Akora Kathi

அகோர கஸ்தி பட்டோராய் அகோர கஸ்தி பட்டோராய் வதைந்து வாடி நொந்து, குரூர ஆணி தைத்தோராய் தலையைச் சாய்த்துக்கொண்டு, மரிக்கிறார் மா நிந்தையாய்! துன்மார்க்கர் சாகும் வண்ணமாய் மரித்த இவர் யாவர்? சமஸ்தமும் மா வடிவாய் சிஷ்டித்து ஆண்டுவந்த, எக்காலமும் விடாமையாய் விண்ணோரால் துதிபெற்ற மா தெய்வ மைந்தன் இவரோ? இவ்வண்ணம் துன்பப்பட்டாரோ பிதாவின் திவ்விய மைந்தன்? அநாதி ஜோதி நரனாய் பூலோகத்தில் ஜென்மித்து, அரூபி ரூபி தயவாய் என் கோலத்தை எடுத்து, மெய்யான பலியாய் மாண்டார்…

A Ennai Aatkonda Yesu

Allikodukkum Anbukarangal

அள்ளிக்கொடுக்கும் அன்புக்கரங்கள் அள்ளிக்கொடுக்கும் அன்புக்கரங்கள் இயேசுவின் பொற்கரங்கள் – ஆகா… அன்பைக்காட்டி அரவனைக்கும் நேசரின் கரங்கள்… வருத்தப்பட்டு பாரம்சுமப்போர் பாரம் தாங்கிடுவார்… நோய்கள் நீக்கி பேய்கள் போக்கி சுகமும் அருளுவார்… வானந்திறக்கும் வள்ளல் இயேசு வாரி வழங்குவார்… – ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்து மேன்மைப் படுத்துவார்… ஜீவகிரீடம் ஜீவநதிகள் ஜீவ கனியுண்டு… நித்திய தேவன் நித்தமும் நம்மை மகிழ்ச்சிப் படுத்துவார்… –

A Yudhavin Sengol

Appa Yesu Neenga

அப்பா இயேசு நீங்க வந்தால் அப்பா இயேசு நீங்க வந்தால் சந்தோஷம் எனக்கு நீங்க இல்லா ஆராதனை வேண்டாமே எனக்கு வாருங்கப்பா வரம் தாருங்கப்பா கேளுங்கப்பா ஜெபம் கேளுங்கப்பா (2) தாவீதைப்போல் நடனமாடி உம்மை உயர்த்துவேன் தானியேல் போல் ஜெபித்து உந்தன் பாதம் அமருவேன் பல கோடி கோடி நாவுகள் உம்மை உயர்த்திட முழங்கால்கள் உந்தன் நாமத்துக்கு முடங்கி பணிந்திட உம்மை நான் ஆராதித்தால் தோல்வி எனக்கில்லை உம்மை நான் ஸ்தோத்தரித்தால் தொல்லை எனக்கில்லை நீங்க செய்த…

A Unakkoruvar Irukkirar

Ammavum Neerae Enga Appavum

அம்மாவும் நீரே அம்மாவும் நீரே – எங்க அப்பாவும் நீரே – பேர் சொல்லி அழைத்தீரே என்னை அள்ளி அணைத்தீரே – இந்த உலகில் உம்மைத்தவிர எனக்கு எவரும் இல்லையே – இந்த உடலில் உயிரும் ஒட்டி இருப்பது உமது கிருபையே தாய் முகத்தைப் பார்த்திருக்கேன் தந்தை முகம் பார்த்ததில்லை சொந்தமென்றும் பந்தம் என்றும் சொல்லிக் கொள்ள எவரும்மில்லே நான் உமக்கு சொந்தமானேன் நீர் எனக்குத் தந்தையானீர் தீங்கு வரும் நாளினிலே செட்டைகளின் மறைவினிலே பத்திரமாய் –…